Regionalpolitik i dit land

Østrig Belgien Bulgarien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Forenede Kongerige Kroatien Portugal Spanien Frankrig

Regionalpolitik

EU's regionalpolitik er en investeringspolitik. Den støtter jobskabelse, konkurrenceevne, økonomisk vækst, bedre livskvalitet og bæredygtig udvikling. Investeringerne skal medvirke til at gennemføre Europa 2020-strategien.

I Brandenburg har EU's samhørighedspolitik i høj grad bidraget til en vellykket transformationsproces efter den tyske genforening i 1991 og til at styrke regionens konkurrenceevne og......
EØS' og Norges tilskud er de økonomiske bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge til europæisk solidaritet og samhørighed. I programperioden 2014-2021 er der stillet......
Kampagnen »EU i min region« giver borgerne en fantastisk mulighed for selv at opleve, og at dele med andre, hvordan EU’s budget bliver brugt på at forbedre deres dagligdag......
Europa-Kommissionen og OECD offentliggør i dag en rapport, der identificerer de vigtigste udfordringer, der står i vejen for integrationen af migranter, samt konkrete politiske......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset