Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Tisíce projektů EU napříč Unií otevřou své dveře občanům, kteří se budou moci též zúčastnit několika soutěží. Navštivte......
Rada Evropské unie dnes přijala závěry ohledně toho, jak učinit politiku soudržnosti efektivnější, relevantnější a viditelnější pro občany.......
Ve spolupráci s dánským Statistickým úřadem a dánskými regiony vytvořil Dánský obchodní úřad nástroj pro......
„Rovné zacházení a dodržování základních práv jsou úhelnými kameny Evropské unie. Romové mají za......

Twitter

Regionální politika EU: Buďte v obraze

Zůstaňte ve spojení