Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Diskusní dokument Komise o využití potenciálu globalizace zdůrazňuje, že globalizace přinesla nesmírný prospěch méně rozvinutým ekonomikám......
Evropská komise podporuje vnitrostátní a regionální orgány spravující fondy EU v posílení jejich kompetencí......
Skupina nezávislých odborníků v oblasti politiky soudržnosti dnes představila svou finální zprávu o zjednodušeném rámci pro fondy EU po......
Česká republika, Německo a Rakousko využijí prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na třídenní požární cvičení......

Twitter

Regionální politika EU: Buďte v obraze

Zůstaňte ve spojení