Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

Вилиус Шапока, министър на финансите на Литва, обсъжда как страната използва инвестициите по линия на ЕС, за да подкрепя конкурентоспособността и производителността. Литва използва добре финансирането......
Роналд Хол, старши външен експерт и бивш главен съветник на ГД „Регионална и селищна политика“, представя своята  гледна точка по програмата на ЕС за международно сътрудничество между......
По проект, финансиран от ЕФРР, в рамките на Българската академия на науките (БАН) ще бъде изграден Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии. Неговата цел......
В началото на 2018 г. „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ реши да разгледа промените в политиката и ефектите от междурегионалното сътрудничество. Изчерпателни доказателства за ползите бяха публикувани в......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset