Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионална политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

По проект, финансиран от ЕФРР, се извършва надзор на обновяването на три детски заведения — една детска градина и две ясли — в град Ямбол, България. Трите детски заведения, които се......
Успешен проект, финансиран от ЕФРР, насочен към обновяването на градската среда в градовете Габрово и Севлиево в България, включва саниране на 500 сгради, както и обновяване на настилки, паркове и......
Днес Комисията публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за......
В лятното издание на списание „Панорама“, което вече е достъпно за изтегляне, отправяме поглед към бъдещето и разглеждаме предлагания бюджет на Европейската комисия за периода на......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset