Navigation path

Additional tools

Resultat av regionalpolitiken

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som främjar:

 • skapande av arbetstillfällen
 • ekonomisk tillväxt och
 • livskvalitet

Skapa arbetstillfällen och tillväxt

economy

Ökade inkomster i de fattigaste områdena:

Bruttonationalprodukten (BNP) per capita ökade i EU:s minst utvecklade regioner (de så kallade konvergensregionerna) från 60,5 % av genomsnittet i EU-27 år 2007 till 62,7 % år 2010.

Ytterligare 594 000 arbetstillfällen:

Uppgifter visar att uppskattningsvis 594 000 arbetstillfällen skapades mellan 2007 och 2012.


Stöd till företag

SMEs

 • Små och medelstora företag: 198 000 små och medelstora företag erhöll direkta investeringsbidrag.
 • Nystartade företag: 77800 nystartade företag erhöll stöd.
 • 262 000 arbetstillfällen skapades i små och medelstora företag.

 


Investeringar i forskning och innovation

research

 • Forskning: 61 000 forskningsprojekt erhöll stöd.
 • Samarbete: 22 000 samarbetsprojekt erhöll stöd.
 • 21 000 nya långsiktiga forskningsjobb skapades.

 

 


Förbättring av miljön

Urban

 • System för vattenförsörjning har moderniserats till förmån för 3,2 miljoner medborgare.
 • Bättre liv i städerna: 9423 projekt har genomförts för att förbättra små och stora städers hållbarhet och attraktionskraft.

Uppgifter för perioden 2007–2012


Modernisering av transporter

infrastructure

1208 km vägar och 1495 km järnvägar har uppförts för att skapa ett effektivt transeuropeiskt transportnät (TEN-T).

 

 

 På den här webbplatsen hittar du korta beskrivningar av de viktigaste framstegen hittills under perioden 2007–2013 (om inget annat anges gäller uppgifterna från 1 januari 2007–31 december 2012) samt information om hur EU:s sammanhållningspolitik hjälper EU ur krisen och skapar tillväxt.

Mer utförlig information finns i den strategiska rapporten för 2012–2013.

Information om resultaten för 2000–2006 hittar du i efterhandsutvärderingen.

Data for research 2007-2012


EU regionalpolitik: Håll dig informerad