Navigation path

Additional tools

Rezultati regionalne politike

Regionalna politika EU je naložbena politika, ki izboljšuje:

 • število novih delovnih mest
 • gospodarsko rast
 • kakovost življenja

Ustvarjanje novih delovnih mest in rast

economy

Povečevanje prihodkov v najrevnejših regijah:

Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v najmanj razvitih regijah EU (tako imenovane konvergenčne regije) se je z 60,5 % povprečnega BDP v EU-27 za leto 2007 do leta 2010 povečal na 62,7 %.

Ustvarjanje 594 000 novih delovnih mest:

Na podlagi podatkov o spremljanju se lahko oceni, da je bilo od leta 2007 do 2012 ustvarjenih okoli 594 000 delovnih mest.


Podpora za podjetja

SMEs

 • Mala in srednje velika podjetja: 198 000 malih in srednje velikih podjetij je prejelo neposredno naložbeno pomoč,
 • Nova podjetja: podpora se je zagotovila za zagon 77800 novih podjetij,
 • v malih in srednje velikih podjetjih je bilo ustvarjenih 262 000 delovnih mest.

 


Naložbe v raziskave in inovacije

research

 • Raziskave: podporo je prejelo 61 000 raziskovalnih projektov,
 • Sodelovanje: podprtih je bilo 22 000 projektov sodelovanja
 • 21 000 novih dolgoročnih zaposlitev za raziskovalce.

 

 


Izboljšanje okolja

Urban

 • Modernizacija sistemov oskrbe z vodo, ki jih uporablja 3,2 milijona državljanov
 • Boljše življenje v mestih: 9423 projektov za izboljšanje trajnosti in privlačnosti krajev in mest.

Podatki za obdobje 2007–2012


Modernizacija transporta

infrastructure

1208 km cest in 1495 km železniških prog, kar je omogočilo vzpostavitev učinkovitega vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

 

 

 Na tej strani je na voljo povzetek dosedanjih ključnih dosežkov za obdobje 2007–2013 (podatki zajemajo obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2012, razen če ni navedeno drugače), poleg tega pa je na njej prikazano, kako kohezijska politika EU pomaga pri premagovanju krize in spodbujanju rasti.

Podrobnejši podatki so na voljo v strateškem poročilu za obdobje 2012–2013.

Učinki in rezultati za obdobje 2000–2006 so na voljo v naknadnih vrednotenjih.

Data for research 2007-2012


Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji