Navigation path

Additional tools

Výsledky regionálnej politiky

Regionálna politika EÚ predstavuje investičnú politiku, ktorou sa podporuje:

 • tvorba pracovných miest
 • hospodársky rast
 • kvalita života

Vytváranie rastu a pracovných miest

economy

Zvýšenie príjmov v najchudobnejších regiónoch:

Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v najmenej rozvinutých regiónoch EÚ (takzvaných konvergentných regiónoch) vzrástol zo 60,5 % priemeru EÚ-27 v roku 2007 na 62,7 % v roku 2010.

Vytvorenie ďalších 594 000 pracovných miest:

Na základe údajov z monitorovania sa odhaduje, že od roku 2007 do roku 2012 sa vytvorilo 594 000 pracovných miest.


Podpora podnikov

SMEs

 • Malé a stredné podniky: 198 000 malých a stredných podnikov získalo priamu investičnú pomoc
 • Nové podniky: 77800 začínajúcich podnikov získalo podporu
 • v malých a stredných podnikoch sa vytvorilo 262 000 pracovných miest.

 


Investície do výskumu a inovácií

research

 • Výskum: 61 000 podporených výskumných projektov,
 • Spolupráca: 22 000 podporených projektov spolupráce,
 • 21 000 nových dlhodobých pracovných miest v oblasti výskumu.

 

 


Zlepšenie životného prostredia

Urban

 • Zmodernizované vodohospodárske systémy, ktoré slúžia 3,2 milióna občanov,
 • Lepší život v mestách: 9423 projektov na podporu udržateľnosti a atraktivity miest a obcí.

Údaje za obdobie 2007 – 2012


Modernizácia dopravy

infrastructure

1208 km ciest a 1495 km železničných tratí na podporu rozvoja efektívnej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

 

 

 Táto stránka poskytuje stručný prehľad najdôležitejších výsledkov dosiahnutých za obdobie rokov 2007 – 2013 (ak sa neuvádza inak, údaje sa týkajú obdobia od 1. januára 2007 do 31. decembra 2012) a ukazuje, akým spôsobom politika súdržnosti EÚ pomáha prekonávať krízu a zabezpečovať rast.

Podrobnejšie informácie sú dostupné v strategickej správe za roky 2012 – 2013.

Dosahy a výsledky za obdobie 2000 – 2006 nájdete v hodnoteniach ex post.

Data for research 2007-2012


Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá