Navigation path

Additional tools

Rezultatele politicii regionale

Politica regională a UE este o politică de investiţii cu un aport pozitiv în ceea ce priveşte:

 • Crearea de locuri de muncă
 • Creşterea economică
 • Calitatea vieţii

Crearea de locuri de muncă şi creştere economică

economy

Sporirea veniturilor în regiunile cele mai sărace:

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor în regiunile cel mai slab dezvoltate din UE (aşa-numitele regiuni de convergenţă) a crescut de la 60,5 % din media EU27 în 2007 la 62,7 % în 2010.

Crearea unui număr de 594 000 de noi locuri de muncă:

Potrivit datelor de monitorizare, se estimează că au fost create 594 000 de locuri de muncă începând din 2007 şi până 2012.


Sprijin pentru întreprinderi

SMEs

 • IMM-uri: 198 000 de IMM-uri au beneficiat de ajutor pentru investiţii directe,
 • Întreprinderi nou înfiinţate : 53 000 de întreprinderi nou înfiinţate au beneficiat de sprijin,
 • 262 000 de locuri de muncă au fost create în cadrul IMM-urilor.

 


Investiţii în cercetare şi inovare

research

 • Cercetare : 53 000 de proiecte de cercetare au beneficiat de sprijin,
 • Cooperare: 16 000 de proiecte de cooperare au beneficiat desprijin,
 • 16 000 de locuri de muncă de lungă durată în domeniul cercetării au fost create.

 

 


Îmbunătăţirea mediului înconjurător

Urban

 • Sisteme de alimentare cu apă modernizate, în beneficiul a 3,2 milioane de cetăţeni
 • O viaţă mai bună în mediul urban: 9423 de proiecte destinate creşterii durabilităţi şi atractivităţii oraşelor.

Informații pentru perioada 2007-2012


Modernizarea transporturilor

infrastructure

1208 km de drum rutier şi 1495 km de cale ferată contribuie la stabilirea unei reţele transeuropene de transport (TEN-T) eficiente.

 

 

 Această pagină oferă un instantaneu al principalelor realizări înregistrate până în prezent în perioada 2007-2013 (dacă nu se menționează altfel, informațiile se referă la perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2012) şi arată modul în care politica de coeziune a UE contribuie la atenuarea crizei şi la generarea de creştere economică.

Detalii mai ample se găsesc în raportul strategic 2012-2013.

Impactul și rezultatele pentru perioada 2000-2006 pot fi găsite în evaluările ex-post.

Data for research 2007-2012


Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale