Navigation path

Additional tools

Riżultati tal-politika reġjonali

Il-politika reġjonali tal-UE hija politika ta' investiment li ttejjeb:

 • Il-ħolqien tal-impjieg
 • It-tkabbir ekonomiku
 • Il-kwalità tal-ħajja

Il-ħolqien ta' impjiegi u t-tkabbir

economy

Iż-żieda fid-dħul fir-reġjuni l-aktar foqra:

Il-Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita fir-reġjuni l-inqas żviluppati tal-UE (l-hekk imsejħa reġjuni ta’ konverġenza) kiber minn 60.5% tal-medja tal-UE27 fl-2007 għal 62.7% fl-2010.

Il-ħolqien ta' 594,000 impjieg addizzjonali:

Id-dejta ta' monitoraġġ turi li madwar 594,000 impjieg inħolqu mill-2007 sa l-2012.


L-appoġġ lill-impriżi

SMEs

 • SME's : 198,000 SMEs irċevew għajnuna għall-investiment dirett
 • Impriżi ġodda: appoġġ lil 77800 impriża ġdida
 • Inħolqu262,000 impjieg f'SMEs

 


Investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni

research

 • Riċerka: appoġġ lil 61 000 proġett ta’ riċerka,
 • Kooperazzjoni: appoġġ lil 22 000 proġett ta’ kooperazzjoni,
 • 21,000 impjieg ġdid fir-riċerka fuq żmien twil.

 

 


It-titjib fl-ambjent

Urban

 • Ġew immodernizzati s-sistemi ta’ provvista tal-ilma li minnhom jibbenefikaw 3.2 miljun ċittadin
 • Ħajja aħjar fl-Ibliet: 9423 proġett biex jitjiebu s-sostenibbiltà u l-attrazzjoni tal-irħula u l-ibliet.

Dejta għas-snin 2007-2012


L-immodernizzar tat-trasport

infrastructure

1208 km ta' toroq u 1495 km ta' linji tal-ferroviji li jgħinu fl-istabbiliment ta' netwerk ta' trasport trans-Ewropew (TEN-T).

 

 

 Din il-paġna tipprovdi stampa ġenerali tal-kisbiet ewlenin s'issa fil-perjodu 2007-13 (sakemm ma jingħadx mod ieħor, id-dejta hija mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2012), u turi kif il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE qiegħda tgħin sabiex taffaċċja l-kriżi u tipproduċi t-tkabbir.

Dettalji aktar sħaħ jistgħu jinstabu fir-rapport strateġiku tal-2012-13.

L-impatti u r-riżultati għall-perjodu 2000-2006 jistgħu jinstabu fl-evalwazzjonijiet ex post.

Data for research 2007-2012


Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a