Navigation path

Additional tools

Reģionālās politikas rezultāti

Eiropas Savienības (ES) reģionālā politika ir ieguldījumu politika, kas veicina attīstību šādās jomās:

 • darbavietu izveide
 • ekonomiskā izaugsme
 • dzīves kvalitāte

Darbavietu izveide un izaugsme

economy

Ienākumu palielināšana nabadzīgākajos reģionos:

iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ES mazāk attīstītajos reģionos (tā dēvētajos konverģences reģionos) pieauga no 60,5 % no ES-27 vidējā rādītāja 2007. gadā līdz 62,7 % 2010. gadā.

594 000 papildu darbavietu izveide:

pārraudzības dati liecina, ka laikā no 2007. gada 2012. gada vidum tika izveidoti aptuveni 594 000 darbavietu.


Atbalsts uzņēmumiem

SMEs

 • Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU): 198 000 MVU saņēma tiešā ieguldījuma atbalstu.
 • Jaunizveidotie uzņēmumi: tika sniegts atbalsts 77 800 jaunizveidoto uzņēmumu.
 • MVU tika radīti 262 000 darbavietu.

 


Ieguldījumi pētniecībā un inovācijās

research

 • Pētniecība: tika atbalstīti 61 000 pētniecības projektu.
 • Sadarbība: tika atbalstīti 22 000 sadarbības projektu.
 • Tika radīti 21 000 jaunu ilgtermiņa darbavietu.

 

 


Vides uzlabošana

Urban

 • Tika modernizētas ūdensapgādes sistēmas, kas sniedz labumu 3,2 miljoniem pilsoņu.
 • Labāka dzīve pilsētās: 9423 projektu, lai uzlabotu pilsētu ilgtspēju un pievilcību.

Dati par 2007.–2012. gadu


Transporta modernizēšana

infrastructure

1208 km ceļu un 1495 km dzelzceļa, lai palīdzētu izveidot efektīvu Eiropas transporta tīklu (TEN-T).

 

 

 Šī lapa sniedz ieskatu par līdzšinējiem galvenajiem sasniegumiem 2007.–2013. gada periodā (ja nav norādīts nekas cits, dati attiecas uz periodu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim), un atspoguļo, kā ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi.

Pilnīgāku informāciju var atrast 2012.–2013. gada stratēģiskajā ziņojumā.

2000.–2006. gada pasākumu ietekmes apraksts un rezultāti ir atrodami ex post novērtējumos.

Data for research 2007-2012


ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi