Navigation path

Additional tools

Rezultatai regioninės politikos srityje

ES regioninė politika yra investicinė politika, kurios tikslai:

 • darbo vietų kūrimas
 • ekonominė plėtra
 • gyvenimo kokybės gerinimas

Darbo vietų kūrimas ir plėtra

economy

Pajamų didinimas skurdžiausiuose regionuose:

Bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam asmeniui žemiausio išsivystymo lygio ES regionuose (taip vadinamuose suartėjimo regionuose) pakilo nuo 60,5 % 27 ES šalių vidurkio 2007 m. iki 62,7 % 2010 m.

 

594 000 papildomų darbo vietų:

Statistiniais duomenimis nuo 2007 m. iki 2012 m. sukurta 594 000 darbo vietų.


Statistiniais duomenimis nuo 2007 m. iki 2012 m. vidurio buvo sukurta 594 000 darbo vietų

SMEs

 • MVĮ : 198,000 MVĮ gavo paramą tiesioginėmis investicijomis
 • Įmonių įkūrimas : paramą gavo 77800 naujų įmonių
 • 262,000 darbo vietų sukurta MVĮ

 


Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas

research

 • Moksliniai tyrimai: paramą gavo 61 000 mokslinių tyrimų.
 • Bendradarbiavimas: paramą gavo 22 000 bendradarbiavimo projektų.
 • 21 000 naujų ilgalaikių mokslinių tyrimų darbų.

 

 


Aplinkosaugos gerinimas

Urban

 • Vandens tiekimo sistemų modernizacijos naudą pajuto 3,2 mln. gyventojų.
 • Geresnės gyvenimo mieste sąlygos: 9423 projektų, kurių tikslas – didinti miestų tvarumą ir patrauklumą.

2007–2012 m. duomenys


Transporto infrastruktūros modernizacija

infrastructure

Nutiesta 1208 km kelių ir 1495 km geležinkelių siekiant sukurti efektyvų transeuropinį transporto tinklą (TEN-T).

 

 

 Šiame puslapyje paminėti svarbiausi 2007–2013 m. pasiekimai (jei nenurodyta kitaip, duomenys yra 2017 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d.) ir nurodyta, kaip ES sanglaudos politika padeda įveikti krizę ir skatina augimą.

Daugiau informacijos galima rasti 2012–2013 m. strategijos ataskaitoje.

2000–2006 m. poveikis ir rezultatai nurodomi baigiamuosiuose vertinimuose.

Data for research 2007-2012


ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos