Navigation path

Additional tools

Aluepolitiikan tulokset

EU:n aluepolitiikka on investointipolitiikkaa, joka parantaa:

 • työpaikkojen luomista
 • talouskasvua
 • elämänlaatua

Työpaikkojen ja kasvun luominen

economy

Tulojen kasvattaminen köyhimmillä alueilla:

Bruttokansantuote henkeä kohti EU:n vähiten kehittyneillä alueilla (niin sanotuilla lähentymisalueilla) kasvoi 60,5 prosentista, joka on 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvo vuodelta 2007, 62,7 prosenttiin vuonna 2010.

 

594 000 lisätyöpaikan luominen:

Seurantatiedot osoittavat, että arvioiden mukaan 594 000 työpaikkaa luotiin vuoden 2007 ja 2012 välisenä aikana.


Yritysten tukeminen

SMEs

 • Pk-yritykset: 198 000 pk-yritystä sai suoraa investointitukea.
 • Aloittelevat yritykset: 77 800 aloittelevaa yritystä sai tukea.
 • 262 000 työpaikkaa luotiin pk-yrityksissä.

 


Investoiminen tutkimukseen ja kehitykseen

research

 • Tutkimus: 61 000 tutkimusprojektia sai tukea.
 • Yhteistyö: 22 000 yhteistyöprojektia sai tukea.
 • 21 000 uutta pitkäaikaista tutkijan paikkaa.

 

 


Ympäristön kehittäminen

Urban

 • Vesijohtojärjestelmiä uudistettu. Hyödyn saa 3,2 miljoonaa kansalaista.
 • Parempaa elämää kaupungeissa: 9423 projektia, jotka parantavat kaupunkien kestävyyttä ja vetovoimaa.

Vuosien 2007–2012 tiedot


Liikenteen uudistaminen

infrastructure

1208 km teitä ja 1495 km rautateitä auttavat luomaan tehokkaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T).

 

 

 Tällä sivulla on katsaus tärkeimpiin saavutuksiin kaudella 2007–2013 (ellei toisin mainita, tiedot koskevat kautta 1.1.2007–31.12.2012) ja tietoja siitä, miten EU:n koheesiopolitiikka auttaa selviytymään kriisistä ja tuottamaan kasvua.

Täydelliset tiedot löytyvät vuoden 2012-2013 strategisesta raportista.

Vuosia 2000–2006 koskevat vaikutukset ja tulokset esitetään jälkiarvioinneissa.

Data for research 2007-2012


EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media