Navigation path

Additional tools

Resultater af samhørighedspolitikken

EU's regionalpolitik er en investeringspolitik, der forbedrer:

 • Jobskabelse
 • Økonomisk vækst
 • Livskvalitet

Skabelse af job og vækst

economy

Forøgelse af indkomsten i de fattigste regioner

Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger i EU's mindst udviklede regioner (de såkaldte konvergensregioner) voksede fra 60,5 % af EU27-gennemsnittet i 2007 til 62,7 % i 2010.

Skabelse af 594 000 ekstra job:

Overvågningsdata viser, at der fra 2007 til midten af 2012 blev oprettet anslået 594 000 job.


Støtte til virksomheder

SMEs

 • SMV'er: 198 000 SMV'er modtog direkte investeringshjælp,
 • Opstarter: 77 800 opstarter fik støtte,
 • 262 000 job blev oprettet i SMV'er.

 


Investering i forskning og innovation

research

 • Forskning: 61 000 forskningsprojekter fik støtte,
 • Samarbejde:22 000 samarbejdsprojekter fik støtte,
 • 21 000 nyelangsigtede forskningsjob.

 

 


Forbedring af miljøet

Urban

 • 3,2 millioner borgere nyder godt af moderniserede vandforsyningssystemer
 • Bedre liv i byerne: 9423 projekter, der skal forbedre byernes bæredygtighed og tiltrækningskraft.

Data for perioden 2007-2012


Modernisering af transport

infrastructure

1208 km veje og 1495 km jernbane, der skal bidrage til at etablere et effektivt transeuropæisk transportnet (TEN-T).

 

 

 Denne side indeholder et øjebliksbillede af de hidtidige nøgleresultater i perioden 2007-13 (medmindre andet er anført, løber dataene fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2012) og viser, hvordan EU's samhørighedspolitik er med til at overvinde krisen og skabe vækst.

Der findes mere fuldstændige oplysninger i den strategiske rapport for 2012-13.

Oplysninger om konsekvenser og resultater for perioden 2000-2006 findes i de efterfølgende evalueringer.

Data for research 2007-2012


EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!