Navigation path

Additional tools

Výsledky politiky soudržnosti

Regionální politika EU je investiční politikou, jejímž cílem je zlepšit:

 • vytváření pracovních míst
 • ekonomický růst
 • kvalitu života

Růst a vytváření pracovních míst

economy

Zvyšování příjmu v nejchudších regionech:

Hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu v nejméně rozvinutých regionech EU (tzv. konvergenčních regionech) vzrostl z 60,5 % průměru zemí EU27 v roce 2007 na 62,7 % v roce 2010.

Vytvoření dalších 594 000 pracovních míst:

Ze sledovaných údajů vyplývá, že od roku 2007 do poloviny roku 2012 vzniklo odhadem 594 000 pracovních míst.


Podpora podniků

SMEs

 • MSP Přímou investiční pomoc obdrželo 198 000 malých a středních podniků.
 • Začínající podniky Podporu získalo 77 800 začínajících podniků
 • V malých a středních podnicích vzniklo 262 000 pracovních míst.

 


Investice do výzkumu a inovací

research

 • Výzkum Podpořeno bylo 61 000 výzkumných projektů
 • Spolupráce Podpořeno bylo 22 000 projektů spolupráce
 • V oblasti výzkumu vzniklo21 000 nových dlouhodobých pracovních míst

 


Zlepšení životního prostředí

Urban

 • Modernizace vodovodních systémů přinesla užitek 3,2 milionům občanů
 • Lepší život ve městech: Bylo realizováno 9423 projektů s cílem zvýšit udržitelnost a atraktivitu měst

Údaje za období 2007–2012


Modernizace dopravy

infrastructure

1208 km silnic a 1495 km železničních tratí, které by měly podpořit vznik efektivní transevropské dopravní sítě (TEN-T).

 

 

 Tato stránka přináší stručný přehled dosavadních klíčových úspěchů dosažených v období let 2007–13 (pokud není uvedeno jinak, údaje se týkají období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012) a ukazuje, jak politika soudržnosti EU pomáhá zvládat důsledky hospodářské krize a přispívá k hospodářskému růstu.

Podrobnější informace naleznete ve strategické zprávě pro období 2012–13.

Výsledky za období 2000–2006 najdete v hodnoceních ex post.

Data for research 2007-2012


Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média