Megoldások a közszolgáltatások és a demográfiai változások összehangolásáért

Az ADAPT2DC projekt a közép-európai közigazgatási szervek tapasztalatait és szakértelmét veszi igénybe olyan innovatív megoldások kialakításához, amelyek a közszolgáltatások fenntartását tűzik ki célul a csökkenő népességű régiókban. A határokon átnyúló együttműködés a kormányzati struktúrák javítását és a költségek csökkentését is elősegíti.

További eszközök

 
Az ADAPT2DC segítséget nyújt a közszolgáltatások és a demográfiai változások összehangolásához. Az ADAPT2DC segítséget nyújt a közszolgáltatások és a demográfiai változások összehangolásához.

" Az ADAPT2DC megmutatta nekünk, hogy miként célszerű meghatározni az óvodák elhelyezkedését. Ha a gyermekeket már kis koruktól rendszeresen egy másik településre hordják intézménybe, akkor megnő az esélye a felnőttkori elvándorlásnak is. Az óvodák jó elosztása így tehát hozzájárulhat az elnéptelenedési folyamat megállításához. "

Mester Zsuzsa, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Magyarország

A jelentős demográfiai változások komoly kihívások elé állítják a közigazgatási szerveket Európában. Több régióban is komoly problémát jelent, hogy a népesség csökkenése, elöregedése és változatosabb összetétele következtében az adózó réteg is egyre szűkül. A helyi és a regionális kormányzati szerveknek azonban továbbra is megfelelő egészségügyi ellátást kell nyújtaniuk az idősek számára, más egyéb szolgáltatások mellett.

A közép-európai közösségek esetében számos kérdést vet fel az a tendencia, hogy egyre több fiatal vándorol el a kisvárosokból, fokozva ezzel a népesség elöregedését: Megéri fenntartani egy általános iskolát, ha csak öt tanuló látogatja? Milyen távolságon belül kell elhelyezkednie a legközelebbi kórháznak ahhoz, hogy a lakosok vészhelyzet esetén időben odaérhessenek?

Elégséges-e egy olyan buszjárat, amelyik naponta kétszer áll meg egy faluban? Hogyan oldják meg az idősek a vásárlást, ha bezár az utolsó bolt is a környéken?

A demográfiai változások miatt az igények is átalakulnak. A közpénzek csökkenése szintén nem kedvez a megfelelő közszolgáltatások és infrastruktúra fenntartásának.

Párbeszéd az ideális megoldásokról

Mivel a népesség elöregedésének problémája számos régiót érint, elengedhetetlen az ideális megoldásokkal kapcsolatos párbeszéd kialakítása. Az ADAPT2DC projekt célja egy közös platform megteremtése ehhez a párbeszédhez, valamint olyan átruházható megközelítések meghatározása, amelyek alapján egységes stratégia alakítható ki a problémák kezelésére. A projekt nem a demográfia változások visszafordítására irányul, hanem azokat a megoldásokat keresi, amelyek ehhez a minden valószínűség szerint visszafordíthatatlan folyamathoz idomulnak.

Ennek megvalósítása érdekében az ADAPT2DC segítséget nyújt a zsugorodó népességű városok és régiók számára a fenntartható és költséghatékony szolgáltatások és infrastruktúra kialakításához – beleértve az egészségügyi ellátást, a lakhatást, a tömegközlekedést, a szociális ellátást, valamint az ivóvízellátást.

Az ADAPT2DC projekt a valóságban

Az ADAPT2DC projekt megvalósítására kísérleti tevékenységek keretében kerül sor – ezek az infrastruktúra sokféle területét felölelik, és innovatív megoldásokat tesztelnek. Lengyelországban például modern kommunikációs platformokat használó telekommunikációs orvosi eszközöket állítottak rendszerbe, amelyek távoli orvosi megfigyelésre és tesztek elvégzésére is alkalmasak. Segítségükkel a diagnózist hamarabb fel lehetett állítani, ezáltal az idősek egészségügyi ellátására fordított kiadásokat is sikerült csökkenteni. Ugyanezen projekt keretében Németországban számos köztisztviselő részesült demográfiai képzésben, amelynek hatására hatékonyabban tudják kezelni az idősödő népességű, zsugorodó közösségek különleges igényeit.

A kísérleti tevékenységek során szerzett tapasztalatokat a demográfiai fejlődés és az infrastruktúra területén megvalósult beruházások tudományos elemzésével fogják ötvözni a jövőben. A projekt során szerzett tapasztalatok alapján az ADAPT2DC javaslatokat tesz a politikai döntéshozóknak arra vonatkozóan, hogy hogyan készíthetik fel régiójukat a demográfiai változásra.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

Az „Adaption to Demographic Change” (ADAPT2DC) projekt teljes beruházási igénye 2 595 637,74 EUR, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2 096 928,14 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „Közép-Európa” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

19/11/2014

Videók