Jogszabályok

További eszközök

 

Figyelembe véve az EU kohéziós politikájának költségvetését (351,8 milliárd euró a 2014-2020 közötti időszakra), feltétlenül tájékoztatni kell a potenciális kedvezményezetteket az elérhető finanszírozási lehetőségekről, a polgárokat pedig meg kell ismertetni ezeknek a beruházásoknak az eredményével.
Ezenkívül a közpénzeket a lehető legátláthatóbb módon kell kezelni, hogy a nyilvánosság a legapróbb részletekhez is hozzáférhessen. A tagállamoknak ezért rendszeres és teljes körű információkat kell szolgáltatniuk az elérhető támogatási lehetőségekről és programokról, és tájékoztatást kell közzétenniük a projektekről és a kedvezményezettekről.
Az Európai Unió kohéziós politikájának tájékoztatási és kommunikációs szabályait a következő jogszabály fekteti le:

A kohéziós politika fő tájékoztatási és kommunikációs követelményei röviden a következők:
A tagállamok és az irányító hatóságok feladatai:

  • Kommunikációs stratégia kialakítása mindegyik operatív program számára
  • Az ország minden operatív programjáról tájékoztatást nyújtó egységes webhely vagy portál létrehozása
  • A potenciális kedvezményezettek tájékoztatása a finanszírozási lehetőségekről
  • Az állampolgárok tájékoztatása a kohéziós politika eredményeiről
  • A programok nyitórendezvényének megszervezése
  • Évi egy jelentős tájékoztató kampány lebonyolítása
  • A műveletek (projektek és kedvezményezettek) listájának közzététele (hathavonta frissítendő)

A projektek kedvezményezetteinek feladatai:

  • Hirdetőtáblák és végleges tájékoztató táblák létesítése azoknak az infrastrukturális projekteknek a helyszínén, amelyek esetében a közpénzekből nyújtott támogatás összege meghaladja az 500 000 eurót.
  • Ezeken fel kell tüntetni az EU zászlaját, valamint meg kell említeni az Európai Uniót és az érintett alapot vagy alapokat.
  • A webhellyel már rendelkező kedvezményezetteknek a webhelyükön tájékoztatást kell nyújtaniuk a kapott EU-támogatásról.

Az egyes programok irányító hatóságának gondoskodnia kell arról, hogy a kedvezményezettek tudomást szerezzenek a feladataikról. Az irányító hatóság köteles monitorozni az említett szabályok betartását, valamint teljesíteni saját kommunikációs kötelezettségeit.
A logókkal és az EU emblémájával kapcsolatos tájékoztatás:
A művelet tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeinek technikai jellemzőiről, az embléma elkészítésének útmutatójáról, valamint a szabványos színek meghatározásáról egy végrehajtási jogszabály fog rendelkezni. Addig is itt talál tájékoztatást az EU emblémájának használatáról.

További információ

A 2007-2013 közötti operatív programok költségvetéséből társfinanszírozott projektekre továbbra is érvényesek a 2007-2013 közötti szabályok!

A Bizottság rendelete 1828/2006

Archívum