Az Európai strukturális és beruházási alapok 2014-2020

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke úgy rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek lemaradásának csökkentésére, és különös figyelmet kell fordítani a vidéki térségekre, az ipari átalakulás által érintett térségekre és a súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókra.

További eszközök

  •  
  • Szövegméret csökkentése  
  • Szövegméret növelése  

Európai Strukturális és Beruházási Alapok 2014–2020: hivatalos szövegek és megjegyzések hu pdf

 

A következő rendeleteket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (az EUR-Lex honlapon) tették közzé. Az EUR-Lexre mutató hivatkozást követve elérhetők a bibliográfiai adatok, a teljes szöveg, az esetleges helyesbítések és mellékletek, valamint minden egyéb hasznos információ, így például az eljárásra és a dokumentumok közötti kapcsolatra vonatkozók.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

Módosítás: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1839 Rendelete (2015. október 14.) az 1303/2013/EU rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történo módosításáról (OJ L 270, 15.10.2015, p. 1)

L. továbbá a Hivatalos Lapban közzétett kiegészítő nyilatkozatokat

ERFA-rendelet

Az Európai parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

L. továbbá a Hivatalos Lapban közzétett kiegészítő nyilatkozatokat

ESZA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17-én) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

ETE-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

EGTC-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

A Kohéziós Alapról szóló

Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

EMVA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

ETHA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen