'Magyarország–Szerbia' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponense által közösségi támogatással megvalósuló „Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”

Szerbia

További eszközök

  •  
  • Szövegméret csökkentése  
  • Szövegméret növelése  

Az Európai Bizottság 2008. március 25-én jóváhagyta a Magyarország és Szerbia közötti Határon Átnyúló Együttműködési Programot a 2007 és 2013 közötti időszakra, amely az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponensének társfinanszírozásában valósul meg. A program támogatást nyújt a közös határ mentén fekvő magyarországi és szerbiai régióknak, amelyek a következő megyékből állnak: Csongrád és Bács-Kiskun megye Magyarországon, valamint Nyugat-Bácska (Zapadnobački), Észak-Bácska (Severnobački), Észak-Bánát (Severnobanatski), Dél-Bácska (Juznobački) és Közép-Bánát (Srednjebanatski) Szerbiában. A szerbiai Dél-Bánát és Szerémség megyék kapcsolódó területként szintén részt vehetnek a programban, vagyis a programra jutó támogatás 20%-ának erejéig támogathatók. 

A 2007-2011 közötti időszakra elfogadott közösségi támogatás 33,9 millió euró, a két résztvevő ország körülbelül 5,9 millió euró értékű nemzeti forrással járul hozzá a programhoz. A program teljes értéke így mintegy 39,9 millió euró.

1. A program célkitűzései

A program általános célja egy fenntartható és biztonságos környezetben együttműködő, harmonikus régió létrehozása. Az átfogó célt a résztvevő országok öt specifikus célra osztották fel. Ezek a következők:
- A határvidék elszigeteltségének csökkentése a határ átjárhatóságának növelésével;
- Környezeti fenntarthatóság és biztonság a határzónában;
- Szinergiák és együttműködések létrehozása a gazdasági életben;
- A közös kulturális örökség megőrzése a kulturális értékek, hagyományok bemutatásával és a turizmus fejlesztésével;
- Kulturális, oktatási és kutatási együttműködések erősítése.

2. A befektetések várható hatása

A résztvevő országok meghatározták azokat a minden program esetében alkalmazható indikátorokat, amelyek segítségével mérhetők a program megvalósítása során elért eredmények. Az eredmények a következő területeken mérhetők: megépített, korszerűsített vagy felújított létesítmények; árvízvédelemmel kapcsolatos beavatkozások; továbbfejlesztett tanulmányi és kutatási tevékenységek, illetve stratégiák; továbbfejlesztett megfigyelési/monitoringrendszerek; üzleti tevékenységre gyakorolt hatás; közös képzési programok és közös projektek megvalósítása; határon átívelő új szerződések stb.

3. Prioritások

A célok elérése érdekében a program két fő tematikus prioritáson alapul; a harmadik prioritás a program irányításával kapcsolatos („technikai támogatás” prioritás). A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 a következő prioritásokat tartalmazza:

Prioritás 1: Infrastruktúra és környezet [a teljes támogatás körülbelül 52%-a]
A prioritás fő célja, hogy a határ két oldalán elterülő régiók fizikai összeköttetése fejlődjön, elősegítve a terület elszigeteltségének csökkenését. Kiemelt cél emellett a közös felelősségvállalás a környezeti örökségért, valamint a határvidék folyó- és vízhálózatáért is. A prioritás támogatja az infrastruktúra, valamint a környezet- és vízgazdálkodás fejlesztését is a határvidéken.
Prioritás 2: Gazdaság, oktatás és kultúra [a teljes támogatás körülbelül 38%-a]
Ezen prioritás elsődleges célja, hogy a határ két oldalán működő gazdasági szereplők együttműködését segítse a versenyképesség növelése, a gazdasági növekedés előmozdítása és munkahelyteremtés érdekében. A prioritás támogatási lehetőséget jelent kutatóintézetek és üzleti partnereik közös kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) törekvéseihez is, továbbá támogatható az oktatási, kutatási és kulturális szervezetek együttműködése, egy közös oktatási és kulturális térség létrehozása érdekében. Önkormányzatok, valamint civil szervezetek szintén nyerhetnek támogatást, amennyiben együttműködnek a közös regionális identitás fejlődése érdekében.
Prioritás 3: Technikai támogatás [a teljes támogatás körülbelül 10%-a]

A harmadik prioritás célja a projektek hatékony létrehozásának elősegítése a projektek általános minőségének javítása érdekében. Támogatja a projektek előkészítésével, kiválasztásával és értékelésével kapcsolatos tevékenységeket.

Pénzügyi és technikai adatok

'Magyarország–Szerbia' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB16IPO004

Number of decision

C(2008)1075

A végleges jóváhagyás kelte

25/03/2008

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Infrastruktúra és környezet 17 663 973 3 117 172 20 781 145
Gazdaság, oktatás és kultúra 12 908 288 2 277 933 15 186 221
Technikai támogatás 3 396 918 599 456 3 996 374
Összesen 33 969 179 5 994 561 39 963 740