'Magyarország–Horvátország' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponense által közösségi támogatással megvalósuló „Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”

Magyarország

További eszközök

  •  
  • Szövegméret csökkentése  
  • Szövegméret növelése  

Az Európai Bizottság 2008. március 13-én jóváhagyta a Magyarország és Horvátország közötti Határon Átnyúló Együttműködési Programot a 2007 és 2013 közötti időszakra, amely az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponensének társfinanszírozásában valósul meg. A program támogatást nyújt a közös határ mentén fekvő magyarországi és horvátországi régióknak, amelyek a következő megyékből állnak: Zala, Somogy és Baranya megye Magyarországon, valamint Muraköz (Menjimurska), Kapronca-Körös (Koprivničko-Križevačka), Verőce-Drávamente (Virovitičko-Podravska) és Eszék-Baranya (Osječko-Baranjska) Horvátországban. A horvátországi Varasd (Varaždinska), Belovár-Bilogora (Bjelovarsko-bilogorska), Pozsega-Szlavon (Požeško-slavonska) és Vukovár-Szerémség (Vukovarsko-srijemska) megyék kapcsolódó területként szintén részt vehetnek a programban, vagyis a programra jutó támogatás 20%-ának erejéig támogathatók.  
A 2007 és 2011 közötti időszakra elfogadott közösségi támogatás körülbelül 35,5 millió euró. A két résztvevő ország emellett mintegy 9,2 millió euró értékű nemzeti forrással járul hozzá a programhoz. A program teljes értéke így mintegy 44,7 millió euró.

1. A program célkitűzései

A terület legfontosabb közös értéke a Duna–Dráva régió természeti öröksége, valamint a határ két oldalán található természeti területek. Ezek jó lehetőséget biztosítanak az ökotevékenységekhez és a vidéki turizmushoz, amelyek a gazdasági fejlődés lehetséges forrásaként szolgálhatnak.  A program hosszú távú általános célja a kultúrán és tudáson alapuló fejlesztés, amely a régió természeti és kulturális örökségének kihasználásán, valamint a határ két oldalán megvalósuló szocioökonómiai együttműködésen nyugszik.
Az általános célt a 2007 és 2013 közötti időszak specifikus céljaira osztották fel:                                              
- A Dráva-völgy, valamint a környező természeti és vidéki területek környezeti stabilitásának és vonzó megítélésének fokozása;
- Fenntartható közös regionális turisztikai szolgáltatások létrehozása a Mura–Dráva–Duna területen, valamint a környező természeti és vidéki területeken
- Egységes és együttműködő gazdasági helyzet kialakítása a határ mindkét oldalán;
- Közös kulturális örökség kialakítása és megőrzése a kulturáis értékek, hagyományok bemutatása és a turizmus fejlesztése érdekében;
- Az intenzív kulturális és oktatási együttműködések előnyeinek kiaknázása az emberek között, oktatási és állampolgári szinten egyaránt.

2. A befektetések várható hatása

A résztvevő országok meghatározták azokat a minden program esetében alkalmazható indikátorokat, amelyek lehetővé teszik a program megvalósítása során elért eredmények mérését. Az eredmények a következő területen mérhetők: tájképfejlesztés, látogatók és turisták, fejlesztések a turizmus szektorban, új üzleti kapcsolatok, határon átnyúló új munkahelyek, közös tervezés a helyi hatóságok által, oktatási intézmények és/vagy szervezeteik stb.

3. Prioritások

A specifikus és globális célok elérése érdekében a program két fő tematikus prioritáson alapul; a harmadik prioritás a program irányításával kapcsolatos („technikai támogatás” prioritás). A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 a következő prioritásokat tartalmazza:

Prioritás 1: Fenntartható környezet és turizmus [a teljes támogatás körülbelül 56%-a]
Az első prioritás célja a környezeti fenntarthatóság ösztönzése a határvidéken, valamint az ökoturizmus fejlesztése a Mura–Dráva–Duna területen és közvetlen közelében. Ennek eredményeképpen egy közös ökoturisztikai célpont jön létre, amely a régió fenntartható és értékes természeti és kulturális örökségén alapul. A támogatás a természeti területek minőségének javítását célzó környezetvédelmi tervezést, valamint a határfolyó ökoszisztémájához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését célozza meg.
Prioritás 2: Együttmuködo gazdaság és közösségek közötti humáneroforrás-fejlesztés [a teljes támogatás körülbelül 28%-a]
A második prioritás a határrégió jövője szempontjából létfontosságú együttműködő gazdasági intézkedésekre irányul. Ezek az intézkedések a határvidék szigorú kötöttségeinek átalakításával támogatják a helyi szereplőket, így szerves, koherens és életteli szocio-ökonómiai kapcsolatok jöhetnek létre. A támogatás a határon átnyúló üzleti partnerkeresést, valamint a határon átnyúló munkaerő-áramlást célozza meg. Számos tevékenység kapcsolódik a közös kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz is. Az együttműködést emellett a határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramok is jelentősen segítik. Az emberek közötti kapcsolatokat és a kétnyelvűséghez kapcsolódó tevékenységeket serkentő projektek is pénzügyi támogatásban részesülnek.
Prioritás 3: Technikai támogatás [a teljes támogatás körülbelül 16%-a]
A prioritás támogatja a projektek előkészítésével, kiválasztásával és értékelésével kapcsolatos tevékenységeket. A technikai támogatás a program előkészítéséhez, irányításához, megvalósításához, monitorozásához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez, valamint közös struktúrák, információs és nyilvános tevékenységek támogatásához is igénybe vehető.

Pénzügyi és technikai adatok

'Magyarország–Horvátország' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB16IPO003

Number of decision

C(2008)911

A végleges jóváhagyás kelte

13/03/2008

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Fenntartható környezet és turizmus 21 325 330 3 763 294 25 088 624
Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés 10 662 665 1 881 647 12 544 312
Technikai támogatás 3 554 221 3 554 221 7 108 442
Összesen 35 542 216 9 199 162 44 741 378