Határon átnyúló operatív program 'Szlovénia és Magyarország' között

Az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Szlovénia

További eszközök

  •  
  • Szövegméret csökkentése  
  • Szövegméret növelése  

2007. december 20-án az Európai Bizottság jóváhagyta a Szlovénia és Magyarország közötti, határon átnyúló, a 2007–2013 közötti időszakra szóló együttműködési operatív programot. A program keretében a közös határ mentén fekvő, egyes szlovén és magyar régiók az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) részét képező közösségi támogatást kapnak. A támogatásban részesülő területek közé tartozik Magyarország Zala és Vas megyéje és a pomurjei és podravjei szlovén régiók, melyek mind a „NUTS III területi egység” besorolást kapták.

Az együttműködési terület egy nagyobb földrajzi egységnek, a Kárpát-medencének képezi részét. A szlovéniai Podravje régió szomszédos területként részt vehet a projektekben, azaz legfeljebb 20%-os arányban részesülhet a programhoz rendelt ERFA-finanszírozásban.

Az operatív program az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében valósul meg, mintegy 36 millió euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi finanszírozás hozzávetőlegesen 29 millió euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében az „európai területi együttműködés” célkitűzés részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 0,3%-át teszi ki.

1. A program célja

A program az együttműködési terület gazdasági növekedésének feltételeit hivatott javítani, és a tervek szerint az élet- és munkakörülmények fellendítésére összpontosít a fenntartható fejlődést támogató mentalitás jegyében. E célok elérésére a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjaira irányuló stratégiát fognak kidolgozni.

2. A beruházás várható hatása

A program célja, hogy olyan versenyképes és fenntartható együttműködési területet fejlesszen ki, amelyben biztosított a munkához és a jövedelemhez való hozzáférés lehetősége. Mindamellett várhatóan kedvező hatást fog gyakorolni az alábbi területekre is:

  • vidékfejlesztés és idegenforgalom;
  • a természeti és kulturális kincsek védelme és megőrzése;
  • a kulturális identitás ösztönzése; valamint
  • regionális fejlesztés és egészségügyi együttműködés.

A határon átnyúló közlekedési összeköttetések javítása, a környezetvédelem támogatása és a megújuló energiaforrások használatának növelése is a program céljai közé tartoznak, csakúgy mint az igazgatási kapacitások fejlesztése és az intézményi hálózatépítés bátorítása.

3. Prioritások

A program az alábbi prioritásokra épül:

1. prioritás: Az együttműködési terület vonzerejének növelése [az össztámogatás mintegy 46,4%-a]

Ez a prioritás a terület határon átnyúló közlekedési összeköttetéseinek fejlesztésére irányul, ami várhatóan az élet- és munkakörülmények javulását eredményezi. A program tőkét kíván kovácsolni a terület meglevő, de kihasználatlan értékeiből az idegenforgalom, a kultúra és a művészetek területén. Az együttműködési területen jelentős kulturális különbözőségek tapasztalhatók, de több ágazaton belül egyben jó alapot is nyújtanak az együttműködéshez.

2. prioritás: Fenntartható fejlődés [az össztámogatás mintegy 43,8%-a]

Ez a prioritás az Európai Unió fenntartható fejlődésre irányuló, göteborgi stratégiájának követelményeit tükrözi, és elismeri azokat az előnyöket, amelyeket a környezeti hatékonyság nyújthat a tágabb értelemben vett régió gazdaságának.

A fentiekre való tekintettel a helyi önkormányzatok fenntartható fejlesztésére és az emberek jó minőségű élet- és munkakörnyezetének megteremtésére fognak a tevékenységek összpontosulni. Az ehhez a prioritáshoz kapcsolódó konkrét célok:

  • a regionális és helyi szintű együttműködés megerősítése;
  • hozzájárulás a megelőzésre alapuló, hatékony egészségügyi ellátási rendszer kialakításához; valamint
  • az egészségügyi intézmények közötti együttműködés fokozása.

A program a természeti erőforrások hatékony megőrzéséhez és kezeléséhez, valamint az energiafogyasztás racionalizálásához is hozzá fog járulni, többek között az alternatív és megújuló energia népszerűsítése által.

3. prioritás: Technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 9,8%-a]

A program végrehajtásához technikai segítségnyújtás vehető igénybe. Pénzügyi támogatás az irányításra, a monitoringra, az értékelésre és az ellenőrzésre nyújtható.

Pénzügyi és technikai adatok

Határon átnyúló operatív program 'Szlovénia és Magyarország' között

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO053

Number of decision

C/2007/6511

A végleges jóváhagyás kelte

20/12/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Az együttműködési terület vonzerejének növelése 14 150 000 2 497 059 16 647 059
Fenntartható fejlődés 13 372 283 2 359 815 15 732 098
Technikai segítségnyújtás a határon átnyúló együttműködés folyamatához 1 757 000 1 757 000 3 514 000
Összesen 29 279 283 6 613 874 35 893 157