Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ad-hoc grupa za Sjevernu Irsku Certifikacijsko tijelo
Cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja Dodavanje
Državna pomoć ESPON (Europska mreža za opservaciju prostornog planiranja)
Europska strategija zapošljavanja (ESZ) Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS)
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) Europski socijalni fond (ESF)
Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF-ovi) Ex-ante uvjeti
Financijske korekcije Financijski instrumenti
Fond solidarnosti EU-a Globalne potpore
Gospodarska i socijalna kohezija INTERACT
INTERREG EUROPE Informacije i publicitet
Inovacije Instrument europskog susjedstva (ENI)
Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Izvješće o koheziji
Jednake prilike Kohezijska politika
Kohezijski fond Kontrola i revizija
Međuregionalna suradnja N+2
NUTS Nagrade RegioStars
Odbor regija Odbor za koordinaciju Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Odbor za praćenje Održivi razvoj
Okoliš Operativni program
Opoziv Partnerstvo
Planinska područja Podobnost rashoda
Povrat sredstava Praćenje
Pregovori o pristupanju Prijevara
Program EU-a za mir i pomirbu 2014. – 2020. (PEACE) Programiranje
Promet Proračun
Proširenje Razmjernost
Regije za gospodarsku promjenu Revizorsko tijelo
Sporazum o partnerstvu (SoP) Stopa sufinanciranja
Strategija Europa 2020 Supsidijarnost
Tehnička pomoć Teritorijalna kohezija
Transeuropske mreže (TEN-ovi) Transnacionalna suradnja
URBACT – program mreže za urbani razvoj Udaljene regije
Uplate Upravljačko tijelo
Uredbe Vrednovanje
Zajedničko upravljanje Zapošljavanje