Istraživanje i inovacije

Održivi je rast sve više povezan sa sposobnostima regionalnih gospodarstava za inovacije, preobrazbu i prilagodbu sve konkurentnijem okruženju koje se stalno mijenja. To znači da je potrebno uložiti puno više napora u stvaranje ekosustava koji potiču inovaciju, istraživanje i razvoj (R&D) te poduzetništvo, kako ističu strategija Europa 2020 i njena ključna inicijativa Inovacijska unija.

Dodatni alati

  •  
  • Smanji tekst  
  • Povećaj tekst  

Stoga je promidžba inovacija središnja značajka programa kohezijske politike za razdoblje od 2007. do 2013. godine prema kojoj bi se oko 86,4 milijarde eura, ili gotovo 25 % ukupnih sredstava, usmjerilo prema inovacijama u širem smislu. To će se nastojanje dodatno produbiti u novom programskom razdoblju od 2014. do 2020. u kojemu se čak 30 % ukupnih namijenjenih sredstava namjerava iskoristiti za inovacije u širem smislu. Ubuduće će pametne specijalizacijske strategije i mobilizirati potencijale za inovacije svih regija Europske unije.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020