Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Dodatni alati

 

Novosti

  U jesenskom izdanju časopisa Panorama, koje je sada dostupno za preuzimanje, donosimo širok raspon tema, od urbanih pitanja do međunarodne suradnje i energetske politike.

  Ovoga je puta u središtu našeg zanimanja Litva. U našem razgovoru ministar financija Vilius Šapoka objašnjava kako je Litva iskoristila financijska sredstva EU-a za poboljšanje konkurentnosti i produktivnosti ulaganjem u razvoj poslovanja. Navedeno se prikazuje detaljnim profilima pet novih projekata. U rubrici Zabilježeno fotoaparatom istražujemo projekte financirane u njemačkoj regiji Rheinland-Pfalz.

  Promatramo kako se kohezijskom politikom podupiru održiva energija i društvo s niskom razinom ugljika, naše strateško partnerstvo s gradovima diljem svijeta kroz program Međunarodna urbana suradnja i ističemo rezultate nedavnog izvješća o poslovanju u Hrvatskoj, Češkoj, Portugalu i Slovačkoj.

  Otkrivamo dobitnike ovogodišnjeg fotografskog i blogerskog natjecanja Europa u mojoj regiji te se osvrćemo na nedavno završen projekt Road Trip kroz razgovor sa svih osam mladih sudionika u Berlinu na kraju njihovih pustolovina. U odjeljku o projektima posjećujemo Gibraltar, Rumunjsku i Njemačku.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  Bespovratna sredstva EGP-a i Norveške financijski su doprinosi Islanda, Lihtenštajna i Norveške europskoj solidarnosti i koheziji. U programskom razdoblju 2014. 2021. na raspolaganju je 2,8 milijardi EUR za projekte, povećavajući ulaganja EU-a u središnjoj i južnoj Europi.

  Island, Lihtenštajn i Norveška usko surađuju s EU-om i članice su jedinstvenog tržišta preko Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Ta suradnja uključuje zajednički cilj smanjivanja socijalnih i ekonomskih razlika u cijelom EGP-u.

  Zemlje pridonose tom cilju putem bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške. Poput kohezijskog fonda EU-a, tim se bespovratnim sredstvima pruža financijska potpora državama članicama EU-a s bruto nacionalnim dohotkom per capita ispod 90 % od prosjeka EU-a. Njihovi prioriteti odgovaraju prioritetima EU-a: zelena, konkurentna i uključiva Europa. 

  U skladu s prioritetima EU-a za trenutačno financijsko razdoblje, pomoću bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške nedavno su osnovani regionalni fondovi za rješavanje problema nezaposlenosti mladih i promicanje prekogranične suradnje.

  Maksimalni učinak

  Na početku programskog razdoblja svaka zemlja korisnica u bilateralnom Memorandumu o razumijevanju sa zemljama donatoricama predlaže prioritete za ulaganja. Tijekom pregovora potrebno je savjetovati se s Europskom komisijom kako bi se izbjeglo dupliciranje i osigurala financijska sredstva točno tamo gdje će imati najveći učinak. U programima koji se provode zahvaljujući financiranju bespovratnim sredstvima moraju se poštivati pravila EU-a i standardi koji se odnose na ljudska prava, dobro upravljanje, održivi razvoj i jednakost spolova. 

  Financijska sredstva EU-a i EGP-a komplementarna su i obično njima upravlja isto tijelo upravljanja na nacionalnoj razini. Jednim se fondom može financijski potpomoći drugi, primjerice, u razvoju pilot projekta ili financiranjem drugog aspekta istog projekta. Ta bespovratna sredstva također pružaju financijsku potporu projektima gdje je teško pronaći sredstva iz EU-a ili iz nacionalnih izvora za izbjegavanje dupliciranja. Sredstvima iz EU-a i EGP-a uspješno se iskorištavaju drugi izvori javnog i privatnog financiranja. 

  Jedan od glavnih ciljeva ovih bespovratnih sredstava jest osnažiti bilateralne odnose između Islanda, Lihtenštajna i Norveške sa zemljama korisnicama. Njihovi prioriteti odgovaraju zajedničkim europskim izazovima gdje zemlja donatorica i korisnica imaju i stručnost i interes za zajednički rad. Sredstva se odvajaju kako bi omogućila bilateralna partnerstva, i njihovo financiranje, između javnih institucija, privatnih tvrtki, nevladinih organizacija i istraživačkih institucija na svim razinama. Tisuće projekata prima financijsku potporu u svakom programskom razdoblju, uključujući suradnje u istraživanju, zajedničke projekte MSP-ova ili razmjene između pojedinaca te osposobljavanje za osoblje.

  Potpora demokraciji

  Razlikovno obilježje bespovratnih sredstava iz EGP-a jest to da najmanje 10 % sredstava odlazi izravno društvenim organizacijama u svakoj zemlji korisnici. Cilj je toga razviti dugoročnu održivost i sposobnost sektora civilnog društva u promicanju demokratskog sudjelovanja, aktivnog građanstva i ljudskih prava. 

  Vijeće Europe, OECD i Agencija EU-a za temeljna prava partneri su na nekoliko programa i projekata, a svojom stručnošću pridonose suzbijanju diskriminacije, socijalnoj uključenosti, gospodarskom razvoju i dobrom upravljanju. Osnaživanje ranjivih skupina i manjina, poput Roma, posebno je problemsko pitanje u pogledu bespovratnih sredstava u mnogim zemljama korisnicama.

  Prioritetni sektori za bespovratna sredstva EGP-a i Norveške u razdoblju 2014. – 2021.

  • Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  • Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva
  • Okoliš, energija, klimatske promjene, gospodarstvo s niskim udjelom ugljika
  • Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava
  • Pravosuđe i unutarnji poslovi

  Saznajte više

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  Posljednjih je godina NÖGUS (Zdravstveni i socijalni fond Donje Austrije) zahvaljujući financiranju EFRR-a uspostavio suradnju i brojne projekte između Donje Austrije i susjednih zemalja u sektoru zdravstva. Cilj je osigurati da oni koji žive s obje strane granice mogu dobiti zdravstvenu skrb u zemlji. Kao rezultat tog vrlo uspješnog projekta, u rujnu 2017. sve su prekogranične aktivnosti stavljene pod zajednički okvir poznat kao Healthacross.

  Healthacross predstavlja pružanje zdravstvene skrbi bez granica. Međunarodna suradnja i inovativni zdravstveni projekti u pograničnim područjima Donje Austrije i Češke te Donje Austrije i Slovačke sada oživljavaju brend.

  U skladu s motom „Europske ideje ukorjenjuju se u pograničnom području”, tim koji vodi ravnateljica mr. Elke Ledl dodatno uklanja granice kada je u pitanju pružanje zdravstvene skrbi: „Svojim radom želimo pomoći u izgradnji mostova između Donje Austrije i drugih europskih zemalja kako bi ljudi s obje strane granice imali koristi od skrbi u blizini svojeg doma”.

  Prekogranični projekti imaju mnoge prednosti. Bolesnici mogu sami donositi odluke o tome s koje strane granice žele ići na liječenje, a isto tako mogu imati koristi od lokalnog liječenja. To je osobito važno u hitnim slučajevima i može spasiti živote ako se s druge strane granice nalazi najbliža bolnica ili najbliža dostupna hitna pomoć. Međunarodne mreže i suradnja ujedno pružaju mogućnost dolaska stručnjaka iz drugih zemalja u Donju Austriju.

  Skrb u zajednicama

  Češki bolesnici posjećuju regionalnu bolnicu u Gmündu

  U regijama Gmünd i Češke Velenice prekogranična je suradnja ljudima olakšala svakodnevicu. Regionalna bolnica Waldviertel-Gmünd nalazi se na samoj granici, najbliža ambulanta na češkoj strani udaljena je više od 30 kilometara, a najbliža bolnica još je dalje i udaljena je 60 kilometara.

  Kao rezultat projekta češka će osiguravajuća društva pokriti troškove liječenja svojih bolesnika. Tumači i osoblje koje govori češki jezik pomažu bolesnicima i bolničkom osoblju u međusobnoj komunikaciji. U tijeku su razgovori s organizacijama u Južnoj Češkoj koje sudjeluju u projektu kako bi se opseg liječenja čeških pacijenata u Gmündu proširio s isključivo ambulantnog liječenja te uključivao i bolničko liječenje. Nadalje, razvijat će se mogućnosti za dugoročnu suradnju u okviru prekograničnih zdravstvenih centara u Gmündu/Češkim Velenicama. 

  Radioterapija za stanovnike Donje Austrije u bolnici Znojmo

  Godine 2018. 15 će bolesnika iz klinike Weinviertel u Mistelbachu, Hollabrunnu i Kremsu primiti radioterapiju u bolnici u Znojmu u sklopu njihova inicijalnog iskustva u provedbi projekta. 

  Prekogranična suradnja u operacijama spašavanja s Južnom Moravskom i Južnom Češkom
  Donja Austrija već je potpisala sporazum o pružanju hitnih usluga s Južnom Moravskom i Južnom Češkom. U sljedećem će koraku prilagodba softvera profesionalizirati komunikaciju između hitnog pozivnog centra 144 Donje Austrije i pozivnih centara za hitne slučajeve u Južnoj Moravskoj i Južnoj Češkoj kako bi se olakšale prekogranične operacije spašavanja. Time će se osigurati brža uzajamna pomoć u hitnim slučajevima bez birokratskih komplikacija. 

  Centar za endometriozu u regionalnoj bolnici Melk

  Temelj za prvi centar za endometriozu, koji je certificirao EU, u Donjoj Austriji razmjena je znanja između regionalne bolnice Melk i bolnice u Znojmu. Potonja je odgovorna za ovo područje i već je domaćin takvog centra gdje će bolesnici brže dobiti dijagnozu i liječenje. Jedna od deset žena reproduktivne dobi ima problema s endometrijem, kroničnom bolesti čiji su simptomi snažna bol i neplodnost.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Dodatne vijesti

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people