Zakonodavstvo

Dodatni alati

 

S obzirom na veličinu proračuna koji je EU namijenila politici kohezije (351,8 milijardi eura u razdoblju od 2014. Do 2020.), ključno je potencijalne korisnike obavijestiti o postojećim mogućnostima financiranja te građanima prenijeti informaciju o rezultatima tih ulaganja.
Povrh toga, javnim je fondovima potrebno upravljati na najtransparentniji mogući način da bi ih javnost mogla preispitati. Države članice moraju pružati redovite i potpune informacije o dostupnim mogućnostima ulaganja te o programima te moraju objavljivati podatke o projektima i korisnicima.
Pravila o informacijama i komunikaciji vezana uz politiku kohezije Europske unije definirana su ovdje:

Ukratko, glavni preduvjeti vezani uz informacije i komunikaciju o politici kohezije Europske unije sastoje se od sljedećeg:
Države članice i nadležne vlasti odgovorne su za sljedeće:

  • sastavljanje komunikacijske strategije za svaki operativi program
  • uspostavljanje jedinstvenog web-mjesta ili portala na kojemu će se nalaziti podaci o svim operativnim programima u toj državi
  • obavještavanje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja
  • objavljivanje postignuća politike kohezije građanima
  • organiziranje manifestacije u povodu pokretanja programa
  • provedba jedne godišnje kampanje informiranja
  • Objavljivanje popisa operacija (projekata i korisnika) (koji se mora ažurirati svakih šest mjeseci)

Odgovornosti korisnika projekta su sljedeće:

  • postavljanje panoa i trajnih ploča na mjestima infrastrukturnih projekata u kojima javni doprinos iznosi više od 500 000 eura
  • time je obuhvaćena zastava EU, kao i spominjanje EU i odgovarajućih fondova
  • korisnici s postojećim web-mjestima moraju na tom web-mjestu spomenuti primljenu potporu EU

U odgovornosti nadležnih vlasti vezanih uz pojedine programe ubraja se to da moraju korisnike obavijestiti o njihovim obvezama. Nadležne vlasti moraju i nadzirati poštuju li se ta pravila te moraju ispunjavati svoje vlastite obveze glede komunikacija.
Podaci o logotipima i grbu EU
Tehničke osobine podataka i mjere komunikacije vezane uz operacije, kao i upute za stvaranje grba te definicija standardnih boja bit će definirani u implementacijskom dokumentu. Dodatne informacije u međuvremenu potražit na web-stranici upotreba grba EU-a.

Dodatne informacije

Na projekte koji se sufinanciraju iz proračuna za operativne programe 2007.-2013. i dalje se primjenjuju pravila programskog razdoblja 2007.-2013.!

Commission Regulation 1828/2006

Arhiva