EU ulaže gotovo 100 milijuna EUR za pospješivanje transnacionalne suradnje u Jadransko-jonskoj regiji

Dodatni alati

 
20/10/2015

Europska komisija danas je donijela novi transnacionalni program suradnje „Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)” za koji je predviđeno preko 83,4 milijuna EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i gotovo 16 milijuna EUR iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Ukupna vrijednost programa suradnje, uključujući i nacionalne doprinose, iznosi 118 milijuna EUR. 

Programom će se pružati potpora provedbi prioriteta Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Na taj će se način poboljšati gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija u regiji. Zemljopisno područje koje je obuhvaćeno programom identično je području koje je obuhvaćeno EUSAIR-om, i uključuje četiri države članice EU-a (Grčku, Hrvatsku, Italiju i Sloveniju), uz sudjelovanje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu rekla je: „Ovaj je program osmišljen kako bi se izravno pridonijelo uspješnoj provedbi strategije EU-a za Jadransko-jonsku regiju te iskoristilo i zaštitilo bogat prirodni, kulturni i ljudski potencijal regije. Program će imati osjetan i pozitivan utjecaj na gospodarstvo regije, s posebnim naglaskom na poboljšane kapacitete za inovacije i istraživanja.” 

Programom će se pospješiti sposobnost regije da zaštiti svoja prirodna bogatstva. Koristi od programa za Jadransku i Jonsku regiju također uključuju bolje integrirani prometni sustav. Konačno, jedan od ciljeva programa je i poboljšavanje administrativnih kapaciteta u regiji.

Više informacija: 

Novosti