Mediteranske zemlje udružuju snage radi promicanja pametnog i održivog rasta

Dodatni alati

 
03/06/2015

Europska komisija danas je usvojila program transnacionalne suradnje mediteranskih zemalja za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan više od 275 milijuna eura s 224 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFFR-a). Dodatnih 9,3 milijuna eura programu je dodijelio Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) EU-a.

Program će promicati suradnju između regija deset zemalja članica EU-a (Portugal, Španjolska, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Malta, Cipar, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske – Gibraltar) i tri zemlje kandidatkinje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija).

Program će se usredotočiti na sljedeća četiri glavna prioriteta:

  • poticanje inovacija putem suradnje između malih i srednjih poduzeća, tijela javne vlasti i istraživačkih tijela radi promicanja pametnog i održivog razvoja
  • ulaganje u gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika putem energetske učinkovitosti, proizvodnje obnovljive energije te niske mobilnosti ugljika
  • zaštita prirodnih i kulturnih resursa te biološke raznolikosti putem zajedničke analize i planiranja te prijenosa pozitivnih primjera iz prakse
  • poboljšavanje uprave u mediteranskoj regiji putem kooperativnih projekata koji uključuju regionalne, nacionalne i međunarodne partnere radi poboljšavanja procesa donošenja odluka i razvoja zajedničkih strategija

Neki od očekivanih učinaka programa:

  • poticanje inovacija javnih i privatnih aktera uključenih u sektore zelenog i plavog razvoja, kreativne djelatnosti i socijalno gospodarstvo uz 16-postotno povećanje udjela inovativnih klastera uključenih u transnacionalne aktivnosti
  • povećavanje sposobnosti boljeg upravljanja energijom u javnim zgradama udvostručavanjem broja planova pomoću mjera za upravljanje energijom u javnim zgradama
  • poboljšavanje pristupa i korištenja održivih prometnih sustava udvostručavanjem udjela urbanih planova s mekim akcijama za promet s niskom razinom emisija ugljika
  • 10-postotno poboljšanje razine održivosti turizma u mediteranskim obalnim regijama putem bolje suradnje te zajedničkog i integriranog planiranja

Pokretanje programa MED 2014. – 2020. održat će se 23. lipnja 2015. u Marseilleu.

Dodatne informacije:

Novosti