Navigation path

Additional tools

Omfattas min region?

Sammanhållningspolitiken omfattar alla regioner i EU. Merparten av pengarna går dock till dem som behöver dem mest, dvs. de regioner vars BNP per capita är lägre än 75 % av EU-genomsnittet.

Hur definieras regionerna? För sammanhållningspolitiken använder man EU:s NUTS-system, där varje land delas in i statistiska enheter i tre nivåer (NUTS-regioner) efter befolkningsstorlek. För närvarande är EU indelat i 274 ”nivå 2”-regioner som alla omfattas av sammanhållningspolitiken.

Allmänna befolkningskriterier för NUTS-nivåerna:

NivåMinimumMaximum
NUTS-nivå 1:3 miljoner7 miljoner.
NUTS-nivå 2:800 0003 miljoner
NUTS-nivå 3:150 000800 000

Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020

Förordningen i fulltext på EUR-Lex - Stödberättigade områden


eu28

Karta : Strukturfonderna 2014-2020 (ERUF - ESF) stödberättigande pdf


eu28

Karta : Sammanhållningsfonden n stödberättigande 2014-2020 pdf

 

EU regionalpolitik: Håll dig informerad