Navigation path

Additional tools

Vzťahuje sa politika súdržnosti aj na môj región?

Áno, politika súdržnosti sa vzťahuje na všetky regióny v EÚ.Väčšina finančných prostriedkov mieri tam, kde sú najviac potrebné – do regiónov, v ktorých je HDP na obyvateľa nižší ako 75 % európskeho priemeru.

Ako sú regióny definované? Pri realizácii politiky súdržnosti sa využíva systém NUTS, podľa ktorého sa každá členská krajina delí na tri úrovne štatistických jednotiek (regióny NUTS) v závislosti od počtu obyvateľov. EÚ je v súčasnosti rozdelená do 274 regiónov úrovne 2. Na všetky z nich sa vzťahuje politika súdržnosti.

Všeobecné kritériá týkajúce sa počtu obyvateľov pre jednotlivé úrovne NUTS:

ÚroveňMinimálnaMaximálna
NUTS úroveň 1:3 milióny7 miliónov.
NUTS úroveň 2:800 0003 milióny
NUTS úroveň 3:150 000800 000

Politika súdržnosti spôsobilosť 2014-2020

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex - Oprávnené oblasti


eu28

Mapa : Štrukturálne fondy 2014-2020 (EFRR - ESF) spôsobilosť' pdf


eu28

Mapa : Kohézne fondy spôsobilosť 2014-2020 pdf

 

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá