Navigation path

Additional tools

Czy mój region się kwalifikuje?

Polityka spójności obejmuje wszystkie regiony w UE. Jednakże większość środków jest skierowana tam, gdzie są one najbardziej potrzebne- do regionów, gdzie PKB na mieszkańca wynosi mniej niż 75 % średniej UE.

Jak klasyfikuje się regiony? Na potrzeby polityki spójności stosuje się wspólnotowy system NUTS, który dzieli każde państwo na trzy poziomy jednostek statystycznych (regiony NUTS), według liczby ludności. UE jest obecnie podzielona na 274 regionów „poziomu 2” i wszystkie z nich są objęte polityką spójności.

Ogólne kryteria ludnościowe odnoszące się do poziomów NUTS:

PoziomMinimumMaksimum
poziom NUTS 1:3 miliony7 milionów.
poziom NUTS 2:800 0003 miliony
poziom NUTS 3:150 000800 000

Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex - Obszary kwalifikowalne


eu28

mapa : Kwalifikowalności w ramach Fundusze strukturalne 2014-2020 pdf


eu28

mapa : Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020 pdf

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe