Navigation path

Additional tools

Vai šī politika attiecas uz manu reģionu?

Kohēzijas politika attiecas uz visiem ES reģioniem. Taču lielākā finansējuma daļa tiek novirzīta tur, kur tā ir visnepieciešamākā — uz reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no ES vidējā rādītāja.

Kā tiek definēti reģioni? Kohēzijas politikas pamatā ir ES NUTS sistēma, kas katru valsti iedala trīs statistisko vienību līmeņos (NUTS reģionos) atbilstīgi iedzīvotāju skaitam. ES patlaban ir 274 “otrā līmeņa” reģions, un kohēzijas politika attiecas uz visiem šiem reģioniem.

Iedzīvotāju skaita kritēriji NUTS līmeņiem:

LīmenisMinimumsMaksimums
NUTS 1. līmenis:3 miljoni7 miljoni.
NUTS 2. līmenis:800 0003 miljoni
NUTS 3. līmenis:150 000800 000

Kohēzijas politika atbilstība 2014-2020

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē - Atbalstāmās teritoriālās vienības


eu28

karte : Struktūrfondi 2014-2020 atbilstība pdf


eu28

karte : Kohēzijas politika atbilstība 2014-2020 pdf

 

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi