Navigation path

Additional tools

Tukikelpoiset alueet

Koheesiopolitiikka kattaa EU:n kaikki alueet. Pääasiassa varat suunnataan kuitenkin sinne, missä niitä eniten tarvitaan: alueille, joiden asukaskohtainen BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Kuinka alueet määritetään? Koheesiopolitiikassa käytetään EU:n NUTS-alueluokitusta, jonka mukaan kukin jäsenvaltio jaetaan asukasmäärän perusteella kolmen eri suuruusluokan tilastollisiin alueisiin (NUTS-alueet). Koko EU:ssa on tällä hetkellä 274 tason 2 aluetta, joista kaikki kuuluvat koheesiopolitiikan soveltamisalaan.

NUTS-tasojen määrittely asukasmäärän perusteella:

TasoVähintäänEnintään
NUTS-taso 13 miljoonaa 7 miljoonaa
NUTS-taso 2800 0003 miljoonaa
NUTS-taso 3150 000800 000

Koheesiopolitiikan tukikelpoisuuden 2014-2020

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä - Tukikelpoiset alueet


eu28

Kartta : Rakennerahastojen 2014-2020 tukikelpoisuuden pdf


eu28

Kartta : Koheesiopolitiikan tukikelpoisuuden 2014-2020 pdf

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media