Navigation path

Additional tools

Kas ühtekuuluvuspoliitika hõlmab ka minu piirkonda?

Ühtekuuluvuspoliitikaga on hõlmatud kõik ELi piirkonnad. Siiski on enamik rahalisi vahendeid suunatud piirkondadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse: need on piirkonnad, kus SKP inimese kohta on vähem kui 75% Euroopa keskmisest.

Kuidas on piirkonnad jaotatud? Ühtekuuluvuspoliitika puhul kasutatakse ELi NUTS-süsteemi, millega jaotatakse riigid rahvaarvu järgi kolme tasandi statistilisteks üksusteks (NUTSi piirkonnad). Praegu on EL jaotatud 274 2. tasandi piirkonnaks, mis kõik on hõlmatud ühtekuuluvuspoliitikaga.

Rahvaarvu üldised piirmäärad piirkondade jaotamisel NUTSi tasanditesse:

TasandMinimaalneMaksimaalne
NUTSi 1. tasand3 miljonit7 miljonit.
NUTSi 2. tasand800 0003 miljonit
NUTSi 3. tasand150 000800 000

Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020

Õigusakti täistekst Eur-Lexis - Abikõlblikud piirkonnad


eu28

Kaart : Struktuurifondide 2014-2020 abikõlblikkuse pdf


eu28

Kaart : Ühtekuuluvuspoliitika abikõlblikkuse 2014-2020 pdf

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis