Navigation path

Additional tools

Er min region dækket?

Samhørighedspolitikken omfatter alle EU’s regioner. De fleste af midlerne er dog øremærket de regioner, hvor der er mest brug for dem: nemlig regioner, hvor BNP pr. indbygger ligger under 75 % af EU-gennemsnittet.

Hvordan defineres regioner? Inden for samhørighedspolitikken anvender man EU’s NUTS-system, der inddeler hvert land i tre niveauer af statistiske enheder (NUTS-regioner) efter befolkningstærskler. EU er for øjeblikket inddelt i 274 “niveau 2”-regioner, som alle er omfattet af samhørighedspolitikken.

Generelle befolkningskriterier for de forskellige NUTS-niveauer:

NiveauMinimumMaksimum
NUTS-niveau 13 millioner7 millioner.
NUTS-niveau 2800 0003 millioner
NUTS-niveau 3150 000800 000

Samhørighedspolitik støtteberettigelse 2014-2020

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex - Støtteberettigede områder


eu28

Kort : Strukturfondene 2014-2020 støtteberettigelse pdf


eu28

Kort : Samhørighedspolitik støtteberettigelse 2014-20 pdf

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!