Navigation path

Additional tools

Týká se to i mého regionu?

Určitě, politika soudržnosti se vztahuje na všechny regiony EU. Většina finančních prostředků je však nasměrována tam, kde je jich zapotřebí nejvíce: do regionů s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU.

Jak jsou regiony vymezeny? EU při své regionální politice používá systém NUTS, který každou zemi rozděluje do tří úrovní statistických jednotek (regiony NUTS), a to podle počtu obyvatel. EU je v současnosti rozdělena na 274 regionů „úrovně 2“. Na všechny se vztahuje politika soudržnosti.

Kritéria týkající se počtu obyvatel pro jednotlivé úrovně NUTS:

ÚroveňNejméněNejvýše
Úroveň NUTS 13 miliony7 milionů.
Úroveň NUTS 2800 0003 miliony
Úroveň NUTS 3150 000800 000

Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020

Úplné znění předpisů na Eur-Lex - Způsobilé oblasti


eu28

mapa : Strukturální fondy 2014-2020 způsobilost pdf


eu28

mapa : Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020 pdf

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média