Navigation path

Additional tools

Моят регион има ли право на финансиране?

Политиката на сближаване обхваща всички региони в ЕС. В същото време по-голямата част от средствата са насочени към регионите, в които са най-необходими - тези с БВП на глава от населението по-нисък от 75% от средния за ЕС.

Как се определят регионите? За целите на политиката на сближаване се използва системата NUTS на ЕС, съгласно която всяка страна е разделена на три нива статистически единици (региони по NUTS) в зависимост от броя на населението. В момента ЕС е разделен на 274 региона от „ниво 2“ и всички те са обхванати от политиката на сближаване.

Общи критерии за броя на населението за нивата по NUTS:

НивоМинимумМаксимум
Ниво 13 милиона7 милиона.
Ниво 2800 0003 милиона
Ниво 3150 000800 000

Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex - Области на действие


eu28

карта : Структурните фондове 2014-2020 допустимост pdf


eu28

карта : опустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г pdf

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии