Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Razvoj mest

Program razvoja mest podpira trajnostne naložbe, gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest v evropskih mestnih območjih. V obdobju 2007-2013 program URBAN ni več posebna pobuda, ampak je vključen v regionalne programe. Novi predpisi kohezijske politike zagotavljajo instrumente za krepitev urbane dimenzije pri novi generaciji programov. Predpisi poudarjajo potrebo po vključitvi lokalnih in regionalnih organov pri načrtovanju in izvajanju programov. Strateške smernice EU o koheziji poudarjajo glavne vrste ukrepov za mestna območja, ki lahko prejemajo sredstva iz regionalnih skladov EU.

S pobudo JESSICA (Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja) je Evropska komisija uvedla nov instrument za povečanje razpoložljivosti tveganega kapitala za urbana območja.

Vas zanima več?

Razvoj mest

JESSICA

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji