Navigation path

Additional tools

od A po Z

Rozvoj miest

Činnosti v oblasti rozvoja európskych miest sú zamerané na podporu udržateľných investícií, rastu a zamestnanosti. Predchádzajúci samostatný program URBAN bude počas nového programového obdobia 2007 - 2013 integrovaný do regionálnych programov. Nové nariadenia v oblasti politiky súdržnosti poskytujú nástroje na lepšie riešenie problematiky miest v novej generácii programov. Plánovanie a implementácia týchto nástrojov si vyžaduje účasť miestnych a regionálnych orgánov. V strategických usmerneniach o súdržnosti sa uvádzajú hlavné typy činností, ktoré priamo súvisia s mestskými časťami a ktoré môžu byť financované z regionálnych fondov EÚ.

Komisia taktiež predstavila nový nástroj na zlepšenie prístupu mestských častí k rizikovému kapitálu prostredníctvom svojej novej iniciatívy JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach).

Viac informácií

Rozvoj miest

JESSICA

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá