Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling moet duurzame investeringen, groei en banen in de Europese stedelijke gebieden bevorderen. In de periode 2007-2013 bestaat het voormalige URBAN-programma niet meer als een afzonderlijk initiatief maar is het geïntegreerd in de regionale programma's. De nieuwe verordeningen van het cohesiebeleid zorgen voor instrumenten om de stedelijke dimensie in de nieuwe generatie van programma's te versterken. Deze instrumenten benadrukken de noodzaak om lokale en regionale autoriteiten bij de planning en tenuitvoerlegging te betrekken. De strategische EU-richtsnoeren inzake cohesie beschrijven twee belangrijke soorten maatregelen specifiek voor stedelijke gebieden die regionale EU-steun kunnen krijgen.

De Commissie heeft daarnaast via het JESSICA-initiatief (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) een nieuw instrument ingevoerd om de beschikbaarheid van risicokapitaal voor stedelijke gebieden te verbeteren.

Meer details

Stadsontwikkeling

JESSICA

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte