Navigation path

Additional tools

Sanasto

Kaupunkialueiden kehittäminen

Kaupunkialueiden kehittämisen tavoitteena on lisätä kestäviä investointeja, kasvua ja työllisyyttä Euroopan kaupunkialueilla. Aiempi Urban-ohjelma ei enää kaudella 2007-2013 ole erillinen aloite, vaan se sisältyy alueellisiin ohjelmiin. Uusissa koheesiopolitiikan asetuksissa tarjotaan välineitä kaupunkien korostamiseen uusissa ohjelmissa. Välineissä painotetaan sitä, kuinka tärkeää on ottaa paikallis- ja alueviranomaiset mukaan ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koheesiopolitiikan strategisissa suuntaviivoissa on määritelty tärkeimmät kaupunkialueisiin liittyvät toimet, joihin voi saada tukea EU:n aluekehitysvaroista.

Käytettävissä on lisäksi uusi JESSICA-rahoitusväline (Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten), joka parantaa kaupunkialueiden kehittämiseen käytettävän riskipääoman saatavuutta.

Lisätietoja

Kaupunkialueiden kehittäminen

JESSICA

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media