Navigation path

Additional tools

A–Y

Linnaarendus

Linaarenduse eesmärk on edendada jätkusuutlikke investeeringuid, majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopa linnapiirkondades. Ajavahemikul 2007-2013 ei ole programm URBAN enam eraldiseisev algatus, vaid see integreeritakse piirkondlikesse rakenduskavadesse. Ühtekuuluvuspoliitika uute määrustega on ette nähtud vahendid linnadimensiooni tugevdamiseks uue põlvkonna rakenduskavade raames. Need vahendid rõhutavad vajadust kaasata kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused kõnealuste rakenduskavade väljatöötamisse ja rakendamisse. Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suunistes on määratletud konkreetselt linnapiirkondadele suunatud põhitegevused, mida rahastatakse ELi fondidest.

Komisjon on loonud ka uue vahendi, et parandada riskikapitali kättesaadavust linnapiirkondadele algatuse JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele) kaudu.

Lisateave

Linnaarendus

JESSICA

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis