Navigation path

Additional tools

A til Å

Byudvikling

Byudviklingsprojekter skal fremme bæredygtige investeringer og bæredygtig vækst og beskæftigelse i EU's byområder. I perioden 2007-2013 findes det tidligere Urbanprogram ikke mere som et særskilt initiativ, men som en del af de regionale programmer. Med forordningerne om den nye samhørighedspolitik får man midler til at styrke de bymæssige aspekter i den nye generation af programmer. Det er vigtigt at inddrage de lokale og regionale myndigheder i planlægningen og gennemførelsen. EU's strategiske retningslinjer for samhørighed beskriver de vigtigste former for byinitiativer, der kan få regionalstøtte fra EU.

Kommissionen har også udviklet et nyt redskab, der skal forbedre byområders adgang til risikovillig kapital gennem Jessicainitiativet (fælleseuropæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder).

Læs mere

Byudvikling

Jessicainitiativet

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!