Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Rozvoj měst

Cílem politiky rozvoje měst je podporovat udržitelné investice, růst a zaměstnanost v evropských městských oblastech. V období 2007-2013 již neexistuje jako samostatná iniciativa dřívější program URBAN, který byl zaintegrován do programů regionálního rozvoje. Nová nařízení v oblasti politiky soudržnosti poskytují nástroje, jež umožňují zvýšit zastoupení městských témat v nové generaci programů. Tyto nástroje zdůrazňují potřebu zapojit do plánování a provádění programů místní a regionální orgány. Hlavní druhy opatření pro městské oblasti, která lze financovat z prostředků EU na regionální rozvoj, jsou popsány ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost.

V rámci své iniciativy JESSICA ("Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí") zavedla Komise rovněž nový nástroj, který by měl městským oblastem zajistit lepší přístup k rizikovému kapitálu.

Další podrobnosti

Rozvoj měst

JESSICA

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média