Navigation path

Additional tools

A till Ö

Urbact - Programmet för nätverk för stadsutveckling

Nätverket Urbact II (2007-2013) finansieras av kommissionen inom målet europeiskt territoriellt samarbete. Nätverket ska stimulera till innovativ stadsförnyelse och uppmuntra städerna att identifiera, överföra och sprida goda lösningar.

Urbact II är efterföljaren till det ursprungliga Urbact-programmet från 2002-2006. Med hjälp av Urbact kunde städerna utbyta erfarenheter under sina pilotprojekt inom kommissionens Urban-program.

Urbact II ingår i kommissionens nya initiativ Regioner för ekonomisk förändring och är öppet för alla europeiska regioner. Nätverket har en total budget på omkring 67,8 miljoner euro.

Läs mer

Urbacts webbplats English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad