Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

URBACT - Program mrež za razvoj naselij

Evropska komisija financira omrežje URBACT II v skladu s ciljem teritorialnega sodelovanja. Program, ki obsega obdobje od leta 2007 do leta 2013, je namenjen inovativni mestni prenovi in mesta spodbuja, da opredelijo, prenašajo in razširjajo dobro prakso.

Program URBACT II je nasledil prvi program URBACT, ki se je izvajal od leta 2002 do leta 2006. URBACT omogoča mestom, da izmenjajo izkušnje, ki so si jih pridobila pri izvajanju programov URBAN.

URBACT II zajema vse evropske regije in je ključni del nove pobude Komisije "Regije za gospodarsko spremembo". Omrežje ima skupni proračun v višini približno 67,8 milijona EUR.

Vas zanima več?

URBACT English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji