Navigation path

Additional tools

od A po Z

URBACT - program spolupráce v oblasti rozvoja miest

Počas programového obdobia 2007 - 2013 financuje Komisia sieť URBACT II v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Cieľom siete je stimulovať inovácie v oblasti mestskej regenerácie. URBACT II pomáha mestám pri identifikácii, prenose a šírení osvedčených postupov.

URBACT II nadväzuje na pôvodný program URBACT, ktorý prebiehal v rokoch 2002 - 2006 a poskytoval mestám nástroj na výmenu skúseností z pilotných projektov, ktoré sa realizovali v rámci programov URBAN organizovaných Komisiou.

Sieť URBACT II tvorí kľúčovú časť novej iniciatívy Komisie Regióny za ekonomickú zmenu a jej členom sa môže stať ktorýkoľvek región Európskej únie. Celkový rozpočet siete je približne 67,8 mil. EUR.

Viac informácií

Internetové stránky programu URBACT English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá