Navigation path

Additional tools

A–Y

URBACT - linnade arenguvõrgu programm

Programmi URBACT II rahastab Euroopa Komisjon territoriaalse koostöö eesmärgi raames ning see hõlmab ajavahemikku 2007-2013. Asjaomase arenguvõrgu eesmärk on edendada innovatsiooni linnade taaselustamiseks, julgustades linnu tegema kindlaks, jagama ja avaldama häid tavasid.

URBACT II on aastatel 2002-2006 rahastatud programmi URBACT jätk. URBACT andis komisjoni programmi URBAN raames katseprojekte teostavatele linnadele võimaluse omavahel kogemusi vahetada.

Programmis URBACT II võivad osaleda kõik Euroopa piirkonnad ning see on komisjoni uue algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" põhielement. Võrgustiku eelarve on 67,8 miljonit eurot.

Lisateave

Programmi URBACT veebisait English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis