Navigation path

Additional tools

Od A do Z

URBACT - program sítí pro rozvoj měst

Program URBACT II, který se provádí v období 2007-2013, financuje Evropská komise v rámci cíle "Evropská územní spolupráce". Program města motivuje k tomu, aby vyhledávala a sdílela osvědčené postupy, čímž podporuje rozvoj nových nápadů v oblasti regenerace měst.

URBACT II navazuje na původní program URBACT, který se uplatňoval v období 2002-2006. Program URBACT městům poskytl mechanismus pro výměnu zkušeností s pilotními projekty v rámci programů Komise URBAN.

URBACT II je otevřený všem evropským regionům a představuje významnou část nové iniciativy Komise "Regiony pro hospodářskou změnu". Celkový rozpočet programu činí přibližně 67,8 milionů eur.

Další podrobnosti

Internetové stránky programu URBACT English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média