Navigation path

Additional tools

A till Ö

Transport

EU:s transportregler ska underlätta den fria rörligheten för personer och varor i hela EU. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU fastställa

  • gemensamma regler för internationella transporter till eller från ett medlemsslands territorium eller genom ett eller flera medlemsländers territorier,
  • villkoren för utländska transportföretags transporter i ett medlemsland, och
  • åtgärder för att förbättra transportsäkerheten.

EU:s transportpolitik omfattar bland annat det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som ska respektera miljökraven. I TEN-T ingår både vägnätet, vattenvägar, kusthamnar och det europeiska nätet för höghastighetståg.

Läs mer

EU:s transportpolitik English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad