Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Promet

Na področju prometa v Evropski uniji velja pravni okvir, ki zagotavlja prosti pretok oseb in blaga po vsej Uniji. V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije je okvir podlaga za naslednje ukrepe:

  • skupna pravila za mednarodni prevoz z ozemlja ali na ozemlje države članice ali prek ozemlja ene ali več držav članic;
  • pogoje, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti izvajajo prevozne storitve znotraj države članice;
  • ukrepe za izboljšanje varnosti prevoza in druge ustrezne pogoje.

Skupna prometna politika spodbuja vseevropsko prometno omrežje po vsej EU in podpira trajnostno prometno omrežje, pri čemer upošteva zahteve varstva okolja. Vseevropsko prometno omrežje zajema cestni promet, celinske plovne poti in morska pristanišča ter evropsko železniško omrežje za visoke hitrosti.

Vas zanima več?

Evropska prometna politika English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji