Navigation path

Additional tools

od A po Z

Doprava

EÚ vytvorila pre odvetvie dopravy zodpovedajúci právny rámec, ktorý slúži na zjednodušenie voľného pohybu osôb a tovaru. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie zahŕňajú opatrenia prijaté na základe tohto právneho rámca:

  • a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov;
  • b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu;
  • opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy.

Spoločná dopravná politika sa nezameriava len na podporu transeurópskych dopravných sietí, ale aj na podporu vytvorenia udržateľnej dopravnej siete, ktorá zohľadňuje environmentálne aspekty. Transeurópske dopravné siete zahŕňajú cestnú, riečnu, námornú a vysokorýchlostnú železničnú dopravu.

Viac informácií

Európske dopravné politiky English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá