Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Transport

UE a stabilit un cadru juridic pentru sectorul transporturilor, care prevede facilitarea liberei circulaţii a persoanelor şi a bunurilor pe teritoriul Uniunii. Conform Tratatului privind UE, măsurile elaborate în acest cadru includ:

  • norme comune aplicabile în transportul internaţional, către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre
  • condiţiile în care transportatorii nerezidenţi pot presta servicii de transport într-un stat membru
  • măsuri menite să amelioreze siguranţa transporturilor, precum şi alte măsuri pertinente.

Politica comună în domeniul transporturilor promovează crearea unei reţele transeuropene de transport (TEN-T) în UE şi sprijină realizarea unei reţele de transport durabil care să ţină cont de aspectele legate de mediu. TEN-T include transportul rutier şi naval, porturile la mare şi reţeaua feroviară europeană de mare viteză.

Mai multe detalii

Politica europeană în domeniul transporturilor English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale